Om Signum Fastigheter

Romb

Signum Fastigheter grundades 2014 då Ola och Fredrik Thunell, framgångsrika ICA-handlare i Karlstad, gick samman med bröderna Mikael och Royne Hultman, vars bolag LMR Byggnads AB hade 30 års byggerfarenhet av arkitektritade hus och framgångsrika samarbeten med Myresjöhus, NCC Bostad, Skanska Nya Hem och Willa Nordic i ryggen.

Grundidén var att utmana byggbranschen genom att förena Ica-handlarens fokus på kundnytta och service, och LMR Byggnads AB:s kunskaper kring kvalitet och produktion – och skapa en nytänkande, passionerad och ansvarsfull aktör som bygger hem med hög kvalitet och design för alla.

Några ord från ett byggföretag med stora öron.

Romb

Att bygga bra hus handlar först och främst om att lyssna mycket.
På dig som ska laga middag i de kök vi ritar, natta barn i de sovrum vi stryker färg i och ordna fester och kalas på parketten vi lägger in. På dina tankar om hur just ditt drömhus ser ut, var du vill bo och hur du vill leva ditt liv. Lyssna för att förstå vilken hjälp du behöver när du köper, och efter att du flyttat in.

Men också lyssna på alla hantverkare som ska dra el och såga plankor, installera vatten och sätta gips. På hur de tycker att man kan förenkla processerna, samarbeta bättre och säkerställa den kvalitet som krävs för att ett hus ska hålla i minst 100 år.

Så tänker vi på Signum Fastigheter. Det är det som skiljer oss från alla andra.
Vi tänker alltid på hur våra kunder vill ha det, försöker sätta oss in i din situation, och frågar oss hela tiden vad alla som jobbar i den långa kedja som ett bygge innebär kan göra för att uppfylla de önskemål och förväntningar du har, till bästa möjliga pris.

Grunden till vår filosofi hittar du i våra gener.

Signum grundades med ett ben i ICA-världen och det andra i ett byggföretag med lång erfarenhet av att bygga kvalitetshus i trä. Genom ett gemensamt projekt upptäckte vi att alla inblandade drevs av samma stolthet och engagemang för att ta ansvar och göra kunder nöjda, att vi delade värderingar och synen på hur viktigt det är att förstå sina kunder och ha en bra dialog med dem. Ur detta föddes idén att det borde gå att göra god design och hög kvalitet tillgängligt för alla, om man jobbar smartare tillsammans och har kunden i fokus hela tiden.
Sedan 2014 har vi på Signum Fastigheter byggt hus på vårt eget sätt. Vi utgår från de drömmar, resurser och behov våra kunder har. Vår byggprocess är enkel och transparent, och vi äger varje del i kedjan – vilket gör att både du och vi har full kontroll. Vi finns hela tiden tillgängliga för alla tänkbara frågor och funderingar. Och i slutänden lämnar vi stolt över nyckeln till ett genomtänkt och hållbart hem som slits vackert, och gör dig glad varje gång du kliver in genom dörren.

Med värme från Signum-familjen

Signum - Ledningsgrupp

Att bygga på
Signums sätt

Romb

De flesta som bygger hus utgår från hur de ska tjäna pengar, inte från vad kunden vill – eller ens kan – betala.

En fastighetsutvecklare anlitar en entreprenör (som ska ha sin marginal), som i sin tur anlitar en fabrik (som ska ha sin marginal), som i sin tur köper in sina material från olika grossister (som alla ska ha sina marginaler). Och så vidare, och så vidare – med påslag efter påslag efter påslag i varje led.

I slutänden står köparen och försöker mäkta med alla kostnader som lagts på längs vägen. I många fall tvingas man också kompromissa med bilden av sitt drömhus och pussla med olika tillval för att få budgeten att gå ihop.

Vår idé på Signum Fastigheter är att göra tvärtom. Vi låter slutkundens plånbok diktera villkoren redan från början. Vi utgår från dina drömmar, önskemål och preferenser i planeringen, designen och konstruktionen av ditt framtida hem.

Utifrån det ser vi till att allt ingår, och att du bara behöver välja vilken stil du vill ha – baserat på färdiga designlinjer som utarbetats av välrenommerade och prisbelönta arkitekter.

Och vi driver merkostnaderna ur systemet genom att äga hela processen och själva kontrollera varje del av produktionen just för att undvika de onödiga påslagen i varje led.

”Vi gör allt med hjärta och vi tror på det vi gör.”

Vi är med från tomträtt
till förvaltning

Romb

Vi delar gärna med oss av det hemliga receptet bakom Signums sätt att bygga hus: vi äger hela produktionsprocessen, från köpet av tomträtterna till förvaltningen av våra färdiga hus.

När vi kontrollerar minsta inköpspost och snickartimme kan vi nämligen pressa kostnaderna ur systemet och erbjuda högkvalitativa hem till ett överlägset bra pris. Som kund betalar du bara en gång i stället för i varje led, vilket ger dig en tydligare och mer transparent modell – samt en betydligt billigare slutprodukt.

Att bygga bostäder på vårt sätt medför även många andra fördelar.
En är den samlade kunskapen i företaget som skapas när många engagerade människor med olika kompetensområden jobbar mot samma tydliga mål. Det leder också till nytänkande lösningar som gör att vi kan bygga både billigare och smartare.

Det är högt i tak hos Signum Fastigheter, och medarbetarnas alla tankar och samlade kreativitet välkomnas i det dagliga arbetet.

En annan fördel är att leveransen och hela köpprocessen inte bara kan förenklas utan dessutom blir extremt trygg. Som kund slipper du interagera med flera underleverantörer och kan istället följa projektet genom att hålla kontakten med en enda engagerad bostadsbyggare som utför fabrikstillverkningen, produktionen, upphandlingen, försäljningen och förvaltningen, och som dessutom tar ett långsiktigt ansvar för produkten.

I slutänden får du ett hus som till 100% är Signum-kontrollerat och helt unikt i sitt slag, utan att behöva betala för några onödiga påslag.

Våra hem ska slitas vackert
i minst 100 år

Romb

Alla hem från Signum byggs utifrån ett helhetskoncept som garanterar högsta möjliga kvalitet och bästa tänkbara design till ett rimligt pris.

Helheten är minutiöst genomtänkt och utvald med kundens bästa för ögonen, god design prioriteras över dyra varumärken för att höja livskvaliteten utan onödiga kostnader, och den hållbara designen gör att husen slits vackert och håller över tid.

Det arkitektoniska uttrycket kan varieras utifrån ett antal på förhand utarbetade stilar och kombinationer av till exempel fasadmaterial och takutformning.

Systemets inbyggda flexibilitet säkerställer att målgruppens ekonomiska, funktionella och arkitektoniska förväntningar uppfylls, samtidigt som varje detaljplans specifika regler efterföljs utan kostsamt merarbete.

Signum bygger gedigna hus som håller att slitas i minst 100 år, men sannolikt långt längre än så. Kvaliteten är prioriterad i varje led, från solida och hållbara materialval till hantverksskickligt detaljarbete. Konstruktionen är dessutom utförd med noggranna anslutningar av stadiga element i dimensioner som tillåter till- och utbyggnader om det skulle bli aktuellt längre fram i tiden.

Åhusen - Om Signum Fastigheter

Kontroll och precision på löpande band

Romb

I småländska Stockaryd har vi byggt Signum Fastigheters egen husfabrik.

Helt och hållet anpassad för att med optimal effektivitet tillverka våra bostäder, på vårt vis.

Stockaryd är en tätort uppvuxen kring skogs- och möbelindustrier, en historisk bakgrund som passar perfekt för den som med oslagbar kontroll och precision vill tillverka komponenter till högkvalitativa trähus.

Att bygga en hel fabrik enkom för att producera egna husserier är ovanligt. På Signum är vi övertygade om att det även är ovanligt smart – och helt nödvändigt för att kunna garantera den kostnadseffektiva byggprocess vi erbjuder.

Fabriken stod klar första kvartalet 2019 och har kapacitet att leverera flera hundra hus om året.

Brädhög

Brädhög

Ett hem för dig – och dina barnbarnsbarn

Romb

Ett hus byggt av gedigna material, med en genomtänkt design och ett hantverksskickligt utförande, kräver inte lika mycket underhåll som ett hus av lägre kvalitet. Men självfallet kan det ändå uppstå situationer när något behöver repareras, byggas till eller göras om. Barn föds och unga vuxna flyttar ut. Rum behöver adderas eller tas bort. Behoven ändrar sig med livets växlingar.

För dessa situationer och för att hjälpa dig att få livet att fungera i ditt Signum-hus, finns vårt egna förvaltningsbolag – Signum Förvaltning. Ett bolag som kan våra hus från golv till tak, och ser till att de lever upp till dina förväntningar långt efter att du flyttat in. Och som aldrig är mer än ett telefonsamtal bort.

Start typing and press Enter to search