Att köpa

BOSTADSKÖPET STEG FÖR STEG

Romb

Här kan du ta del av information kring hur det går till att köpa en bostad i något av våra projekt. Dessutom kan du läsa om vad som händer från intresseanmälan tills det att du flyttar in i ditt nya hem.

Intresseanmälan

INTRESSEANMÄLAN

Att anmäla ditt intresse är kostnadsfritt och medför flera fördelar. Bland annat får du information om nya projekt innan andra samt möjligheten att boka en bostad innan projektet är släppt till marknaden.

VIP Säljstart

VIP SÄLJSTART

Du som står på vår intresselista får tillgång till en exklusiv VIP-säljstart som sker innan ordinarie säljstart. Det medför att du blir en av de första som får ta del av vårt säljmaterial. Naturligtvis kan du redan vid VIP-säljstarten boka din bostad.

Säljstart

SÄLJSTART

Vi bjuder nu in allmänheten till en säljstart av projektet. Alla priser och allt säljmaterial görs tillgängligt för allmänheten.

Visning

VISNING

Mäklaren träffar dig som är intresserad, berättar om projektet, visar upp material och svarar på frågor.

Bokningsavtal

BOKNINGSAVTAL

När du hittat ditt blivande hem skriver vi inledningsvis ett bokningsavtal. Detta innebär att en specifik bostad blir bokad för din räkning. Vid detta tillfälle läggs även en bokningsavgift som fungerar som en delbetalning av köpeskillingen. Bokningsavtalet är inte bindande – inte heller är byggherren bunden till att upplåta eller färdigställa bostaden. Utöver detta kan förändring i utformning och prissättning förekomma.

Skulle Signum Fastigheter av någon anledning inte starta projektet återbetalas hela bokningsavgiften. Väljer du att häva bokningsavtalet återbetalar Signum Fastigheter 50 %. Resterande används för att täcka administrativa kostnader.

Förhandsavtal

FÖRHANDSAVTAL

Detta är ett juridiskt bindande avtal som tecknas när bostadsrättsföreningen erhållit tillstånd att ta emot förskott samt när det finns en intygsgiven kostnadskalkyl. Vid undertecknande av förhandsavtalet ska ett förskott betalas (bokningsavgiften tillgodoräknas), vilket fungerar som en delbetalning på köpeskillingen för bostaden.

Upplåtelseavtal

UPPLÅTELSEAVTAL

Ett upplåtelseavtal kommer att tecknas när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registreras hos Bolagsverket och föreningen har fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. Vid detta tillfälle läggs en dellikvid som räknas av från köpeskillingen. Upplåtelseavtal tecknas ca 3–6 månader innan tillträde.

Fria val och Tillval

FRIA VAL OCH TILLVAL

Utmärkande för en bostad från Signum Fastigheter är tidlös design och hög kvalitet. Men för att skapa en mer personlig prägel har du även möjlighet att göra fria val och tillval. Dessa gör du enkelt på en unik webbsida och valen görs inom ramen för den stopptid som anges. Självklart är du välkommen att höra av dig med frågor kring val och tillval på webbplatsens chatt.

Besök på byggarbetsplatsen

BESÖK PÅ BYGGARBETSPLATSEN

Vi vill att ditt hem verkligen ska kännas som just det – ditt hem. Därför bjuds du in till byggplatsen under byggtiden för att få en guidad tur och se hur din nya bostad växer fram.

Besiktning

BESIKTNING

Innan du flyttar in i din bostad görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman.

Tillträde

TILLTRÄDE

I god tid innan du får tillgång till ditt nya hem kommer du att få betalningsanvisningar samt en avräkning för den resterande delen av köpeskillingen. Innan du får nycklarna till ditt boende ska du visa en verifikation på att hela köpeskillingen är betald.

På tillträdesdagen läses elmätare av och el-abonnemanget tillhörande bostaden skrivs över på dig. Därefter kan du själv välja elleverantör.

Överlämnande av bostadsrättsförening

ÖVERLÄMNANDE AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Signum Fastigheter sätter samman den första styrelsen i bostadsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse, bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

Start typing and press Enter to search